Od 1. 1. 2013 je dle zákona povinností prodávajícího předložit kupujícímu při prodeji nemovitosti energetický štítek. Skutečná povinnost nastane od 1. 4. 2013, kdy vstupuje v platnost prováděcí vyhláška. Tato povinnost se týká hlavně rodinných domů, u bytů není předložení energetického štítku zatím nutné, bude zapotřebí podle velikosti domu nejdříve od roku 2015. Prozatím postačí, když prodávající předloží kupujícímu vyúčtování energií za poslední roky. Energetický štítek se nevztahuje na chaty a chalupy. V případě prodeje nemovitosti jsme Vám schopni tento energetický štítek zajistit. Jsme v kontaktu se společnostmi, které se těmito štítky zabývají.