Se stanovením správné prodejní ceny se potýká takřka každý, kdo chce svou nemovitost nabízet na realitním trhu. Není od věci si připomenout, s čím je třeba počítat. Aby majitel neprodělal a zároveň prodal svou nemovitost v přiměřeném čase, je správné určení počáteční nabídkové ceny zásadní. Nejlepší cestou je obrátit se na zkušeného realitního makléře, který se na realitním trhu vyzná a prodávanou nemovitost dokáže dobře ohodnotit. Pokud se prodávající do této složité záležitosti pustí sám, bude to pro něj určitě časově náročné a většinou se mu na první pokus nepodaří stanovit adekvátní cenu, kterou by realitní trh v dané podobě akceptoval. Prodávající má oproti realitnímu makléři omezené možnosti, zkušenosti a informace, a ve své podstatě může vycházet pouze z tržních cen nabídek. Nezná, na rozdíl od profesionálního makléře, skutečné prodejní ceny, které se od těch nabídkových často hodně odlišují.

Existuje hned několik faktorů, které cenu nemovitosti ovlivňují. Patří k nim například lokalita, stáří a stav nemovitosti, druh budovy, umístění bytu v domě, dispozice, výhled a mnoho dalších. Tyto všechny musí majitel při posuzování své nemovitosti zohlednit, aby dokázal stanovit správnou cenu, která bude pro trh přijatelná. Pokud prodejní cenu nastaví pod tržní hodnotu nemovitosti, sice patrně velmi rychle prodá, ale může při prodeji zbytečně prodělat. Paradoxně však může prodělat i v případě, že příliš dlouho trvá na neúměrně vysoké ceně. Mnoho prodávajících argumentuje tím, že před pěti lety koupili svou nemovitost za dva miliony, tak teď ji chtějí také za dva miliony prodat. Případně, že v bytě udělali ještě rekonstrukci za půl milionu, takže svou nemovitost ohodnotí na 2,5 milionu. Takto zjednodušeně ale realitní trh bohužel nefunguje. Ceny nemovitostí se relativně rychle vyvíjejí v čase a realizovaná kupní cena nemovitosti před několika lety často již neodpovídá dnešní situaci na realitním trhu. Ani provedená a často nákladná rekonstrukce nezvedá hodnotu nemovitosti přímou úměrou.

Správný postup, jak v prvopočátku prodeje nastavit prodejní cenu nemovitosti, zahrnuje několik kroků. Tím prvním by mělo být prozkoumání nabídky podobných nemovitostí, které se prodávají v dané lokalitě. Poslouží k tomu například inzertní servery, kam lze zadat parametry, jako je typ nemovitosti, dispozice, velikost v metrech čtverečních apod. Na základě alespoň 10 vyhledaných nemovitostí je možné zjistit orientační cenu. Pro větší přesnost se u nich dá vypočítat průměrná cena za metr čtvereční, kterou je pak možné aplikovat na prodávanou nemovitost. Díky těmto krokům lze zjistit hrubý odhad nabídkových cen u obdobného typu nemovitostí. Upřesnit cenu umí realitní makléř, protože zná reálné prodejní ceny obdobných nemovitostí. Pokud chce klient cenu nastavit výše a na prodej výrazně nespěchá, je možné to na předem stanovenou dobu zkusit. Ovšem, pokud na nabídku nemovitosti během tří týdnů nikdo nereaguje, je to znamení, že je cena pro kupujícího moc vysoká a prodávající by měl uvažovat o její úpravě. V okamžiku, kdy se objeví první zájemci, je to signál, že cena je již na reálné tržní úrovni a klient získává jistotu, že svou nemovitost prodá za nejvyšší cenu, kterou je trh ochoten akceptovat.

Použito z Srealit ze dne 3. 4. 2014